Genamics JournalSeek
Institute for Information Resources

Editorialet

Revista LCPJ (Linguistic and Communicative Performance Journal) gjithmonë pritet të kontribuojë për persosmërinë e artit të komunikimit, duke shërbyer si një mjet mjaft i vlefshëm për mbajtjen e mendjes së njerëzve në formë aktive, gjë që sot pranohet si një mënyrë për ta bërë jetën më të gjatë e të shëndetshme.

   Kryeredaktor: Sander Kola               Bashkëredaktor: Nigel P. Short
 
Besohet se secili numër ka bërë më tepër përparim se numri para-ardhës i revistës, në dhënien e mundësisë autorëve për të komunikuar ide përmes analizave letrare, gramatikore e leksikore, në ofrimin e mundësisë për shkëmbimin e ideve rreth aspekteve përkatëse të mësimdhënies e mësimnxënies së lëndëve të ndryshme, në prezantimin e novacioneve, si dhe në dhënien e mundësisë lexuesve për të parë dritën e artë në labirinthet e veprave letrare, çështjeve gramatikore e leksikore, praktikave pedagogjike, mësimdhënien e gjuhës, mësimnxënien e gjuhës dhe performancën komunikuese në jetën reale. Menjëherë pas adresave të mëposhtme të imeilit ju mund të klikoni në ndonjë ikonë për të parë editorialet origjinale të secilit numër të revistës, në mënyrë që ju të mund të krijoni një ide të përgjithshme për përmbajtjen e secilit numër të revistës LCPJ.


Ju pëlqeftë ajo çfarë secili numër i revistës komunikon për ju!

Kryeredaktor i LCPJ-së
Sander Kola
editor@lcpj.pro
skola@hotmail.com

   Editoriali 1 nė LCPJ
   Editoriali 2 nė LCPJ
   Editoriali 3 nė LCPJ
   Editoriali 4 nė LCPJ
   Editoriali 5 nė LCPJ
Lingvosoft free online dictionary
Lingvosoft online dictionary
From language:
To language:
Word:

online electronic dictionaries

English Hungarian Dictionary
English Indonesian Dictionary

New Publications

Advertisements