Janar 1, 2023
Mars 4, 2021

Letërsi artistike

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This
Mars 4, 2021

Letërsi fantastiko-shkencore

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This
Shkurt 26, 2021

Performanca Gjuhësore në Komunikim

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This
Shkurt 26, 2021

Risi Gjuhësore

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This
Shkurt 26, 2021

Performanca Gjuhësore dhe Komunikuese

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This
Shkurt 26, 2021

Ndërkulturalitet

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This
Shkurt 26, 2021

Llojshmëri Komunikuese

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This
Shkurt 26, 2021

Komente

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This