Genamics JournalSeek
Institute for Information Resources

Shkrimi nƫ LCPJ

Shkrimi në Revistën LCPJ


Përderisa vetë përsosmëria është abstrakte, ne kemi të drejtën të kërkojmë “ndjekjen e përsosmërisë”, jo përsosmërinë. Është një ide e mirë që ne të gjithë kemi të drejtën të PËRPIQEMI për PËRSOSMËRI në performancën tonë të përditshme të komunikimit dhe në profesionet tona. Gjërat gjithmonë bëhen më të qarta kur pasqyrohen në shtyp, prandaj jepjani ideve tuaja rastin për t’u ndarë globalisht për përsosmërinë e artit të komunikimit, mësimdhënies e mësimnxënies, duke ia dërguar dorëshkrimet tuaja për botim revistës LCPJ (Linguistic and Communicative Performance Journal = Revista për Performancën Gjuhësore dhe Komunikuese) përmes mënyrës më të shpejtë të dërgimit, d.m.th, imeilit, në ndonjë nga adresat e mëposhtme: editor@lcpj.pro; skola@hotmail.com
 

  Bëjeni Revistën LCPJ Tuajën!

 

Kryeredaktor: Sander Kola,    Bashkëredaktor: Nigel P Short,

          Shqipëri                        Angli

Paneli Këshillimor Redaktorial: Nancy M Ackles, SHBA; Gëzim Hadaj, Shqipëri; Jörg Kuglin, Gjermani; Refik Kadija, Shqipëri; Philip Kerr, Belgjikë; Avni Xhelili, Shqipëri;  Candace Calsoyas, SHBA; Idriz Metani, Shqipëri; Adi Malo, Shqipëri; Vilma Tafani, Shqipëri; Jean-Nicolas Vial, Francë; Leonard Danglli, Shqipëri; Ömür Selim Karaoğlu, Turqi; Adriana Toshkezi, Shqipëri; Yoana Sirakova, Bullgari; Anxhela Angjeli, Shqipëri; Shpresa Hoxha, Kosovë; Isida Metaj, Shqipëri 

  Të nderuar ish-anëtarë paneli: Hamlet Bezhani, Shqipëri (2008 - 2014),

                                             Ludmilla Myrtaj, Shqipëri (2008 - 2014)

 

 

Botuar nga LCPJ Publishing
Botimi: Qershor, Dhjetor  
Përgatitur për shtyp nga R&T ADVERTISING, Shqipëri  
 Faqosja: Drivalda Rrahmani, Artur Shyti 

Dezenjimi: Ardit Koleci, Armand Mani
Shtypur në Shqipëri nga ILAR®, MORAVA, INTERGRAFIKA

 ISSN-L 2073-5138

ISSN 2073-5138, PRINT (Registered in France)

ISSN 2077-0812, ONLINE (Registered in France)

       

Me të drejta të rezervuara.
Asnjë pjesë e këtyre botimeve nuk mund të riprodhohet, të ruhet në ndonjë sistem rikthyes apo të transferohet
 në ndonjë formë  ose me anë të ndonjë mjeti elektronik, mekanik, fotokopje, rregjistrim apo formë tjetër pa lejen paraprake
me shkrim të mbajtësve të të drejtave të autorit.
Botuesi nuk do të japë leje për riprodhimin e artikujve tjetërkund pa lejen e autorëve. 
Ndonjë kërkesë që mund t'i bëhet ndonjë autori për riprodhimin e artikullit të tij/saj duhet t'i përcillet kryeredaktorit. Nëse autorët dëshirojnë ta përdorin
ndonjë artikull prapë në një botim të shkruar apo redaktuar nga ata vetë, ata mund ta bëjnë një gjë të tillë me kusht që të njihet botimi i tij
fillestar në revistën LCPJ (
Linguistic and Communicative Performance Journal)

 

        © LCPJ Publishing 2008 - 2018

    

LCPJ Publishing 

      Address: Rruga “Hoxha Tahsim” P.294, Ap.14, Tirana, Albania 

Tel: +355 674548447

   E-mail: publisher@lcpj.pro; editor@lcpj.pro; skola@hotmail.com

 http://www.lcpj.pro 


  KRIJUESI I UEBSAITIT: ShqiperiaCom sh.p.k.

 


Lingvosoft free online dictionary
Lingvosoft online dictionary
From language:
To language:
Word:

online electronic dictionaries

English Hungarian Dictionary
English Indonesian Dictionary

New Publications

Advertisements