LCPJ e ka mprehur vizionin e saj përmes pengesave dhe vështirësive, përderisa bota jo gjithmonë është siç duhet të jetë. Vizioni i LCPJ-së përshndrit arritjet e përkryera të njerzimit në shumë aspekte të jetës, duke përdorur mjetet e nevojshme të komunikimit.

Botuesi LCPJ Publishing krijon lehtësirat e nevojshme për botime shkencore, paraqitje novatore dhe përplotsime të tjera edukuese në një nivel ndërkombëtar. Ai ka një bord redaktorial me përqëndrim kryesor në Revistën LCPJ që nisi gjithë projektin afatgjatë. Autorët që dorëzojnë punimet e tyre do të kenë vlerësime kritike dhe do të marrin një vlerësim nxitës me shkrim duke vënë në dukje rekomandime të shoqëruara me zhvillime. Vlerësimi kritik anonim ofron vlerësim nxitës zhvillimor për autorët nga ekspertë në fushën e tyre. Artikujt e qarkulluar në vlerësim anonim do të trajtohen me fshehtësi përpara botimit. Autorët mund të zbulojnë dhe tregojnë ndonjë konflikt interesi, por duhet t'i përmbahen standardit të Revistës për të mos dorëzuar për botim artikuj në më shumë se një revistë. Bordi redaktorial i Revistës siguron ndërmarrjen e hapave për të shquar dhe, nëse nevojitet, parandaluar botimin e artikujve ose librave ku shfaqen shkelje appo sjellje të padenja. Në qoftë se zbulohet ndonjë shkelje pas botimit, atëherë bordi redaktorial do të botojë ndonjë korrigjim, qartësim dhe kërkim faljeje. Informacioni për të drejtat e autorit është i qartë tek nënseksioni i Revistës në uebsait (Website) dhe mënyra se si mund të lexohen artikujt e revistës është krejt e qartë. Pjesa e Revistës në uebsait tregon se një standard i lartë i kujdesit i shoqëruar me etikën dhe standardet profesionale janë ruajtur.

Misioni i LCPJ-së është të nxitë njerëzit të plotësojnë nevojat e tyre duke bërë një PËRPJEKJE për Përsosmëri në përformancën e tyre komunikuese dhe zhvillimin profesional.

Autorët e LCPJ-së

Veprimtari të Lidhura me Projektet e LCPJ-së

Research-based Meetings of 3G/2G Teachers
Video-mesazhe të Mësimdhënësve të B3/B2
Takim i Themeltë Shkencor i Mësimdhënësve të B3 /B2. Kjo video shfaq mesazhet historike
Project Title 05
Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500 when an
Project Title 04
Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500 when an
Project Title 03
Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500 when an
Project Title 02
Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500 when an
Project Title 01
Shqipja Shqip në Evropë

SHKRESËDËSHMITË PËR LCPJ-në

Njoftime të LCPJ Publishing

Paneli/Skuadra e Gatshme

KONTRIBUESIT ZHVILLIMOR DHE SPONSORIZUESIT E LCPJ-së

Fletënjoftimi

Merr njoftimet dhe përkohëzimet e fundit nga ne