Artikujt

Shkurt 26, 2021

Performanca Gjuhësore në Komunikim

This time series subject section welcomes articles that view language teaching, language learning, and language
Shkurt 26, 2021

Risi Gjuhësore

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This
Shkurt 26, 2021

Performanca Gjuhësore dhe Komunikuese

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This
Shkurt 26, 2021

Ndërkulturalitet

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This
Shkurt 26, 2021

Llojshmëri Komunikuese

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This
Shkurt 26, 2021

Komente

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation  Abstract :
Shkurt 26, 2021

Teoria e Zbatuar

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This