Librat

Mars 4, 2021

Letërsi artistike

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This
Mars 4, 2021

Letërsi fantastiko-shkencore

Modaliteti i Habisë si Problem Përkthimor = Admirative Modality as a Problem in Translation Abstract : This